banerpoczok

W naszym Dojo prowadzimy zajęcia KENDO, IAIDO i KYUDO.

Jak we wszyskich miejscach w których praktykuje się Sztuki Walki także i u nas obowiązuje pewien zestaw zachowań, inaczej etykieta (jap. reiho/reigi). Ich przestrzeganie to nie tylko pierwszy krok na Drodze (jap. do), ale też wyraz szacunku i uprzejmości wobec współćwiczących, nauczycieli jak i samej Drogi. Niektóre z tych reguł wynikające z jednej strony z japońskiego historycznego kontekstu, z drugiej zaś strony z potrzeb technicznych i zapewnienia ćwiczącym bezpieczeństwa, mogą być dla nas europejczyków na pierwszy rzut oka kłopotliwe, męczące czy nawet zbędne. Wspierają one jednak każdego z osobna jak i grupę w duchowym i fizycznym treningu. Jeśli będziemy podane niżej reguły traktować poważnie, będziemy mile widzianym gościem we wszystkich Dojo.
1. Pierwsza, podstawowa reguła dotyczy wchodzenia do i wychodznia z Dojo.
– nigdy nie wolno wchodzić do Dojo w zwykłym (cywilnym) obuwiu,
– wchodząc i opuszczając dojo należy się ukłonić w kierunku kamiza i do obecnych w dojo,
– w dojo należy pojawiać się punktualnie, tak aby po przebraniu się i przygotowaniu sali trening mógł zacząć się punktualnie. Jeśli spóźnimy się lub trening/seminarium musimy wcześniej opuścić należy się zameldować lub odmeldować u prowadzącego zajęcia. W każdym przypadku należy zadbać o to by nie burzyć koncentracji innych osób,
– jeśli spóźnimy się na rozgrzewkę należy zgłosić się do prowadzącego i poczekać aż wyrazi zgodę na dołączenie do pozostałych,
– trening a wraz z nim praca nad sobą zaczyna się w momencie wejścia do dojo.
2. Zgodnie z japońską tradycją zarówno przed jak i po treningu ukłonem w stronę kamiza wyraża się wdzięczność miejscu w którym się trenuje. Ceremonią tą kieruje nauczyciel lub prowadzący zajęcia.
3. Ubranie powinno być czyste i zadbane. Jeśli nie ćwiczymy w hakama i gi to powinno się ćwiczyć w niekrępujących ruchów spodniach i T-Shircie.
Całą biżuterię (pierścionki, zegarki, kolczyki, branzoletki, naszyjniki) przed treningiem należy zdjąć.
4. Harmonia, koncentracja, szacunek, uprzejmość i uważność są, poza bezpieczeństwem, naczelnymi zasadami obowiązującymi w Dojo.
Dojo powinno być wolne od nieporozumień tak wewnętrznych jak i międzyludzkich. Wszelkie hałasy np. spowodowane używaniem telefonów komórkowych są zabronione.
5. Przed, w trakcie i po treningu każdy powinien sprawdzać sprzęt którym ćwiczy. Wszelkie powstałe uszkodzenia należy natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.
Uszkodzenia należy naprawiać we własnym zakresie. W razie wątpliości należy pytać prowadzącego zajęcia lub osoby o dłuższym stażu.
Przez cały trening (także w czasie rozgrzewki) należy dbać o bezpieczeństwo swoje i innych ćwiczących.

Poza ogólnymi zasadami przedstawionymi powyżej każda ze sztuk ma swoje specyficzne reguły które przedstwiane i omawiane są na zajęciach.

Teraz możesz zapoznać się z Regulaminem Uczestnictwa w Zajęciach, wydrukować, wypełnić i podpisać Kartę Osoby Ćwiczącej i przyjść na wybrane zajęcia.

Do zobaczenia 🙂

KONTAKT

STOWARZYSZENIE
CTSJ TENGUKAI
ul. Grottgera 4a/17
60-757 Poznań

kendo.poznan@post.pl
kyudo-tengukai@post.pl

TRENINGI

KENDO
wtorki 18:00-20:00
czwartki 18:30–20:30

IAIDO
środy 18:30-20:00

KYUDO
środy 18:30–20:00
piątki 17.00-19.00

SPONSOR

Sponsorem CTSJ TENGUKAI jest